Aktuality

Viete ako vznikla ceruzka Grip 2001?

Viete ako vznikla ceruzka Grip 2001?

Ceruzka by mala byť tvrdá ako oceľ – myslel by si niekto. A preto spoločnosť Faber-Castell u tradičnej písacej potreby mysliteľov a básnikov spôsobila prevrat. Niekoľko rokov dozadu sa strieborná ceruzka Grip 2001 stala najlepšie predávanou a získala niekoľko ocenení. Jej ergonomická protišmyková povrchová úprava s trojuholníkovým prierezom z nej robí ideálnu pomôcku pre tých, ktorí veľa píšu, a jej elegantný vzhľad rozhodne ozdobí každý písací stôl. Táto ceruzka a jej varianty tvoria väčšinu produkcie závodu v obci Stein blízko Norimbergu. Bola vyvinutá pracovníkmi spoločnosti Faber-Castell. Ale ako táto priekopnícka technológia vznikla? Odpovede nám dali tvorcovia Roland Boch a Udo Beck.

S Faber-Castell je aj škola ľahkou matematikou

S Faber-Castell je aj škola ľahkou matematikou

Akú vzdialenosť má úsečka od bodu „Prvá bodka“ k bodu „Škôlka“ či „Škola“? Len pár okamihov, zato nanajvýš významných. Zdravý vývoj detí má totiž svoje pravidlá. S vhodnými a veku primeranými „rekvizitami“ v podobe školských pomôcok a hier však nuda či nechuť k učeniu určite nehrozia... 

 

‘Zelená’ energia

‘Zelená’ energia

Jedným z troch spôsobov získavania elektrickej energie využívanej v závode Faber-Castell v Stein je vodná turbína.

Slnko, vietor a voda: obnoviteľné zdroje energie sú ‘in’. A v sídle spoločnosti Faber-Castell v obci Stein blízko Norimbergu asi tretina elektrickej energie pochádza z vodnej energie. Tento k životnému prostrediu prívetivý zdroj nie je ničím novým, nakoľko: už v 14. storočí sa v Stein nachádzali vodné mlyny. Závod bol postavený na plytčine rieky Rednitz a tá ženie svoj prúd hlboko cez pieskovcovú skalu Keuper a tečie cez ňu veľkou rýchlosťou. Diagonálny prepad vody ju smeruje von ku mlynom, ktorých kolesá poháňa. 

Vodná energie sa stala dôležitou pre výrobu ceruziek v 19. storočí. Závod pána Lothara Fabera mal mechanizovanú výrobu a vyžadoval k poháňanou strojov energiu, ktorú získal kúpou mlynov. Energia sa prenášala hriadeľmi a koženými remeňmi a poháňala kladky.

V r. 1956 bol odstavený posledný vodný mlyn a bol vymenený za Kaplanovu turbínu. Pre zdvihnutie úrovne hladiny vody v rieke asi o 2,2 metra bola vybudovaná klapková hať. Turbínou preteká 12 kubických metrov vody za sekundu, poháňajúcich generátor, ktorý vyrába viac ako 250 kW elektrickej energie. Ostatné rieky v regióne boli prehradené a prebytočná voda z priehrad je odvádzaná do Rednitz, takže pre pohon turbíny je k dispozícii vždy dostatok vody, i počas suchého leta.

Spoločnosť Faber-Castell je environmentálne uvedomelá aj v iných oblastiach. Väčšia časť jej dopytu po dreve ako surovine je zastrešená vlastnými lesmi, ktorým je venovaná starostlivosť v súlade s pravidlami pre trvalo udržateľné zdroje a s certifikáciou FSC. Toto drevo je súčasťou grafitových a farebných ceruziek s povrchovým náterom na báze vody bez organických rozpúšťadiel, a zároveň predstavuje časť materiálu na vykurovanie vo forme brikiet lisovaných z pilín a drevného prachu, ktorý sa pri výrobe ceruziek tvorí. Lesy absorbujú niekoľkokrát viac CO2 než spoločnosť vyprodukuje v celosvetovom meradle. V roku 2008 bol predseda správnej rady spoločnosti, knieža Anton Wolfgang von Faber-Castell zvolený Svetovým fondom na ochranu prírody a nemeckým obchodným magazínom Capital za „Ekomanažéra roku“. 

 

             Inštalácia vodnej turbíny v r. 1956

Storočie nádherných farieb: spoľahlivé produkty pre umenie a grafiku

Storočie nádherných farieb: spoľahlivé produkty pre umenie a grafiku

Ľudia, ktorí vytvárajú umelecké dielo, doňho neinvestujú iba svoje pocity ale ja veľa času. Preto chcú pri svojej práci používať materiály, ktoré ich za túto kreatívnu snahu odmenia a zachovajú dielo aj pre ďalšie generácie.