Kontakty

Fakturačná adresa:                                                        Dodacia adresa (prevádzka):
HARGITA, s.r.o.                                                             HARGITA. s.r.o.
935 85 Demandice 325                                                  Perecká 42
SLOVENSKO                                                                 934 05 Levice 5


Tel./fax: +421 917 603 828                                         IČO: 34150145
e-mail: info@hargita.sk                                         DIČ: 2020403231
www.pisaciepotreby.sk                               IČ DPH: SK2020403231

OBCHODNÝ REGISTER
Okresný súd Nitra , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2646/N

 

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 037/772 00 01, 037/772 00 34 
fax č. 037/772 00 24